Проектът LIFE GySTRA беше поканен като казус в сесията „Транспорт и качество на въздуха“ на „21-ви Европейски форум за екоиновации за качеството на въздуха“, проведен в София на 5 и 6 февруари. По време на сесията Долорес Идалго (CARTIF), представител на проекта на събитието, имаше възможност да разговаря с различни експерти за процеса на изпълнение на проекта и очакваните резултати.

От друга страна, събитието предостави множество възможности за работа в мрежа с представители на Комисията, програмата LIFE, Европейския градски съвет и компании и изследователски организации, които показаха своя интерес към проекта.

Share This