2018 г. е представена като пътуваща година за проекта LIFE Gystra, който ще увеличи присъствието си в международни форуми, където се коват бъдещи политики на ЕС по въпросите на качеството на въздуха. Това са следващите ни две срещи като лектори:

Share This