На 22 декември Йозефина де ла Фуенте (главен изпълнителен директор на OPUS RSE) се срещна в кметството на Грац съответно с Елке Кар и Волфганг Вехап, съветник по трафика и ръководител на службата.

По време на срещата бяха договорени следващите стъпки за прилагане на RSD + технология за контрол на емисиите от градския автобусен парк в рамките на планираните дейности по проекта LIFE GySTRA.

Моменти от срещата в кметството на Грац.
Share This