Миналия петък в Мадрид се проведе първата мониторингова среща по проекта LIFE GySTRA. Екипът на проекта, заедно с външния монитор на NEEMO, Ракел Наварете, анализираха постигнатия до момента напредък, както и действията за следващото изпълнение.

През деня беше посетен прототипът за дистанционно наблюдение на емисиите, който OPUS RSE изгражда в рамките на проекта. Прототипът е свързан с панел, който ще позволи на водача да дава незабавна информация за състоянието на емисиите на автомобила си в бъдеще.

Share This