Дейности

Дейности:

Проектът LIFE GySTRA ще разработи нова технология за измерване на емисиите, RSD +, подобрявайки съществуващите RSD съоръжения, което позволява да се подкрепят устойчиви политики за мобилност. За целта ще бъдат разработени два пилотни проекта в Мадрид (Испания) и София (България), наречени съответно публичен модел и моделиране на емисии на автопарк в София:

Разработка на RSD+

OPUS RSE е компания с широки познания на технологията RSD (Устройства за дистанционно наблюдение). Тази компания ще изгради първите прототипи на новата технология RSD +, адаптирана за европейския пазар. CIEMAT ще тества технологията и валидността на мерките.

Създаването на двата модела за управление на емисиите зависят от крайния потребител:

 

Активно популяризиране

Активно популяризиране на проекта и неговите резултати. Всички участници в консорциума ще бъдат включени в тази дейност.

 

Управление на проекта с подробно планиране, контрол на качеството и мониторинг на резултатите

Всички участници в консорциума ще бъдат включени в тази дейност.

Диаграма на дейностите

BG Actions
Share This