SOFIA DA

Sofia LOGO

AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348 на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Създадохме Асоциация за развитиe на София ( Sofia – DA) за да подпомогнем и насърчим постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители и насърчава връзката между образование, наука и бизнес.

Основните задачи на Асоциацията за развитие на София са:

  • Да насърчава създаването на партньорства, както на национално, така и на международно ниво, с цел развитието на модерна, достъпна и сигурна градска среда в София;
  • Да подпомага проектната дейност на Столична община, като предоставя информация, обучения и консултиране процеса на изработване и управление на проекти;
  • Да подпомага събирането и анализирането на данни за градското развитие на София, мониторинг и оценка на ефективността на планираните и провежданите общински политики, привличането и използването на експертиза от научни институти и центрове, висши учебни заведения, неправителствени организации, частни компании и лица;
  • Да сътрудничи на Столична община в провеждането на обществени кампании, както на национално, така и на международно ниво.

    Асоциация за развитие на София бе създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година и е регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010. в обществена полза. Асоциацията се управлява от Управителен Съвет и Изпълнителен Директор, избрани от Столичен общински съвет. Членове на Управителния съвет са общински съветници от различни политически партии и представители на администрацията в Столична община.

    Асоциация за развитие на София е определена за координатор на дейностите, свързани с кандидатурата на София за европейска столица на културата, с решение 677/2.12.2010 на Столичния общински съвет.

    Share This