OPUS RSE

OPUS RSE

Opus Remote Sensing Europe S.L. (OPUS RSE), е европейският лидер в областта на мониторинга на емисии в реално време и анализа на пътния трафик, използвайки технологията за дистанционно наблюдение.

OPUS RSE има повече от 10 години опит в технологиите за дистанционно измерване. Седалището на организацията е в Мадрид, Испания, а дейностите и обхващат цяла Европа. От 2013 г. насам OPUS RSE е единствената лаборатория, акредитирана от ENAC, съгласно стандарт ISO 17025, която позволява да се извършват дистанционни измервания на емисиите, отделени от превозните средства (CO, HC, NOx и Opacity-PM) съгласно тази нормативна уредба.

Технологията за дистанционно наблюдение (RSD) е иновационна и доказано ефективна система, предназначена за измерване на газовете от реалните емисии (CO2, CO, NOx, HC и PM) на превозните средстава по пътя. RSD предоставя и специфични данни за емисиите на всяко превозно средство, което преминава, подобно на работата на радара.

OPUS RSE функционира и като Европейски център за дистанционно проучване на OPUS Inspection Inc – водеща компания в анализа на автомобили в САЩ. OPUS RSE отговаря за услугите на RSD в Европа и управлява широка и мрежа от експерти, контакти и партньори, фирми, както и местни изследователски центрове, които подпомагат дейностите по дистанционните анализи в Европа.

OPUS RSE предлага услуги като измерване на емисии, анализ на данните и консултантски услуги, приспособени към нуждите на публичните администрации или частните компании.

Share This