Проектът LIFE GySTRA е изправен пред последния участък от проекта, като демонстрира в сътрудничество с Министерството на мобилността на кметството на Alcobendas и MásMóvil.

Устройството OPUS RSE ще бъде разположено в центъра на града и на изходи 16 и 17 на А1. Общинският съвет ще изпрати данните за емисиите на гражданите.

Целта на това е масовото наблюдение и управление на емисиите от пътния трафик в Алкобендас посредством сензори за дистанционно наблюдение, интелигентни инфраструктурни системи, 5G мрежи, големи данни и платформи за вземане на решения, както и системи за комуникация на данни от превозни средства.

Според съветника по мобилността Aitor Retolaza (Cs), „евентуалното внедряване на системата би подобрило качеството на въздуха, здравето на гражданите … Ние бихме насърчили създаването на решения, за да бъде Smart City благодарение на вземането на решения, основано на в данни за реални емисии на трафик, а не в оценки, и ще бъде генериран нов импулс за цифровизацията на транспорта в Алкобендас “. Retolaza уверява, че този проект „ще подобри мобилността на града, един от проблемите, които най-много засягат съседите“.

Прикачете прессъобщението 7dias1554 – списание за мобилност alcobendas-pag15

Share This