Извършен е обширен анализ на пътищата в района на Мадрид. OPUS RSE е инспектирал около 50 места на място. Повечето от тези места отговарят на необходимите изисквания за разполагане на устройство RSD +, но само 13 от тях имат много добри характеристики на всички необходими параметри (дизайн, състав на трафика, сигурност и други). Тези сайтове са показани на картата по-горе.

В случая на демонстрацията в Грац се изисква само едно място. Това място вече беше дефинирано в проектното предложение и досега не се е променило. Той съответства на входа на автогарата в Грац, която обслужва обществени автобуси в града.

Местоположение на демонстрацията в Грац.
Share This