Устойчива мобилност

Контрол и определяне на реалните емисии при шофиране, създаване на интегрирана система за управление на емисиите

Нова технология за измерване на емисиите

Разработване на първите прототипи на новата технология, RSD +, адаптирани към европейския пазар

Изграждане на по-добър свят

Политиките за устойчива мобилност целящи намаляването на емисиите, отделяни от трафика

Информационен бюлетини на проекта

Тримесечен бюлетин с новини за проекта

LIFE: ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Европейският съюз (ЕС) се е заел с голямото предизвикателство да намали замърсяването на въздуха, причинено от движението по пътищата, с цел подобряване качеството на въздуха. Трафикът допринася с 60% от общото количество вредни емисии в големите градове. Замърсителите като CO, CO2, NOx, HC и прахови частици (PM) са отговорни за лошото качество на въздуха, което има отрицателни последици за околната среда, климата, здравето и икономиката.

Научните изследвания показват, че 10% от най-замърсяващите превозни средства допринасят за 80% от замърсяването, генерирано от автомобилния трафик. Поради тези причина е важно ЕС да идентифицира тези замърсители, за да може да осъщестява контрол и в последствие да подобри качеството на въздуха.

За да се определи с точност тази група от превозни средства, е необходимо да има надеждни измервания на техните емисии в реални условия на шофиране. Въпреки че вече съществуват системи на пазара, които контролират замърсителите, е важно да се отбележи, че те не извършват измервания в реални условия на шофиране и тези съоражения не са достатъчно ефективни. Причината е, че те трябва да бъдат инсталирани в едно превозно средство, а методът им на функциониране е инвазивен и отнема дълго време, за да събере надеждна информация.

LIFE GySTRA ще създаде най-ефективното решение на проблема, като изгради интегрирана система за точно определяне на броя на замърсяващите превозните средства. Целта е не само да бъде осъществено наблюдение, но да се създаде политика за намаляване на вредните емисии. Всичко това ще бъде постигнато чрез използване на новоразработено устройство за дистанционно наблюдение, пригодено към настоящите изисквания на ЕС: RSD +.

До ден днешен няма система в света, която да измерва дистанционно емисиите (особено NO2) на превозните средства, в реални условия на шофиране и с гаранция за прецизност. RSD + ще го направи.

Последни новини

Кампанията за наблюдение започва в Алкобендас

Проектът LIFE GySTRA е изправен пред последния...

LIFE GySTRA Събития март 2021

Предстоящи събития от проекта LIFE GySTRA: CHISA...

LIFE GySTRA в работилницата LIFE Malopolska

Представители на проекта са били на 24 и 25...

Предстоящи срещи – LIFE IP Malopolska и TRA 2020

Проектът LIFE GySTRA е в последната си година на...

LIFE GySTRA в събитията, водещи до COP25

Следващата седмица започва честването на...

LIFE GySTRA на Ecomondo 2019

Италианският град Римини е домакин на този...

Графично резюме

Diagrama LIFE GYSTRA

Основна цел

%

Да намали емисиите, отделяни от превозните средства

%

Да намали консумацията на гориво

Партньори

Logo CARTIF
OPUS RSE
Logo DGT
Logo Ciemat
Sofia LOGO