През тези първите месеци от проекта екипът на GySTRA работи с различните местни, национални и европейски администрации, за да анализира текущото състояние на политиката по отношение на контрола на замърсяването от трафика, като обърне специално внимание на предписанията, предвидени за оборудването. измерване RSD. В този смисъл статиите са интересни:

С тази информация е изготвен първият резултат от проекта „Окончателен план на различните политики“, който ще помогне да се установят основите за изпълнение на останалите действия, предвидени в планирането на LIFE GySTRA.

Резултат „Окончателен план на различните политики“.
Share This