На 16, 17 и 18 май в унгарската столица се проведе 13-тата международна конференция за мониторинг на емисиите. По време на него беше обсъдена глобалната необходимост от намаляване на емисиите на замърсяващи газове във всички сектори.

Всеки ден проектът LIFE GySTRA беше представен във формат постер.

По време на конференцията имаше възможност за общуване с интересни проекти, свързани с измерването на емисиите от превозните средства. Всички те извършиха измервания по натрапчив начин. По същия начин бяха представени най-новите разработки в технологиите за контрол на емисиите от различни източници, като трафик, промишленост, морски и пристанищни дейности или свободно изгаряне на биомаса, наред с други.

Share This