На 24 октомври LIFE GySTRA ще присъства на 1-вия конгрес за качеството на въздуха в Сабадел. Събитие, на което г-жа Maj-Britt Larka има думата и заместник генерален директор по качеството на въздуха и индустриалната среда. Mº за екологичния преход.

Там Хавиер Бухигас, OPUS RSE, ще представи напредъка на проекта до момента, включително първите резултати от демонстрациите в Мадрид и София и потенциала на RSD + технологията.

Share This