Форумът за околната среда EUROCITIES се провежда в Тампере, Финландия на 17 – 19 октомври.

Форумът има за цел да подобри разбирането на връзките между замърсяването на въздуха, изменението на климата и общественото здраве, като изследва различни сценарии за разработване на интегрирани политики, предоставящи съпътстващи ползи. Като се фокусират върху примери от енергийния, строителния и транспортния сектор, участниците ще обсъдят възможностите за постигане на Парижкото споразумение, като същевременно създават непосредствени местни ползи за хората и здравето.

Във форума ще участва Елица Панайотова, ДА София. По време на нейната намеса тя ще представи проект LIFE GySTRA, с акцент върху демонстрацията на флота, която ще се проведе в София.

EEF Tampere_Agenda_17_19_O October_2018_Final

Share This