От 1 до 3 април 2019 г. в Мадрид ще се проведе XIX испански конгрес по интелигентни транспортни системи, който ще завърши с наградите ITS (Интелигентни транспортни системи).

Наградите за ITS се присъждат ежегодно от ITS Spain на хората, образуванията или проектите, избрани от журито измежду предложенията, направени от директорите на предприятието.

Журито е провалило наградата ITS и околната среда в полза на проекта LIFE GySTRA. По този начин се признават усилията, положени от партньорите на консорциума LIFE GYSTRA в борбата им за постигане на значително намаляване на емисиите, произведени от превозни средства в градовете и за предприемане на по-нататъшна стъпка в настоящата политика за устойчива мобилност. Представители на проекта ще вземат наградата на церемонията по закриването на конгреса.

Екипът на проекта благодари на ITS за това отличие.

Share This