LIFE GySTRA на Европейския форум за чист въздух

LIFE GySTRA на Европейския форум за чист въздух

На 28 и 29 ноември в Братислава се проведе вторият Европейски форум за чист въздух, организиран от Европейската комисия.Програмата LIFE е поканила проекта LIFE GySTRA да участва с информационни материали. По време на събитието на екраните е видян видеоклип за...
Проектът LIFE GySTRA организира II конференция „Изпускателните автомобили и политиките за опазване на околната среда“

Проектът LIFE GySTRA организира II конференция „Изпускателните автомобили и политиките за опазване на околната среда“

Проектът LIFE GySTRA, финансиран от Европейския съюз, има за цел да създаде нова политика за устойчива мобилност, основана на емпирична информация за емисиите от пътния трафик. Превозните средства се измерват в реални условия на шофиране с устройства за дистанционно...
Проведена втора среща за наблюдение

Проведена втора среща за наблюдение

На 8 април консорциумът LIFE GySTRA проведе втората мониторингова среща. OPUS RSE беше домакин на тази среща. Представители на всички партньори присъстваха на срещата заедно с монитора на проекта, Ракел Наварете. На срещата работата, извършена във всеки от тях, и...
Търсят се камиони с манипулирани емисии в Мадрид

Търсят се камиони с манипулирани емисии в Мадрид

Нашето устройство се използва от Гражданската гвардия за откриване в реално време на камионите, които имат SCR система, манипулирана. RSD + измерва емисиите от всеки камион. Ако надхвърлят определена граница, полицията незабавно спира камиона и го оглежда. RSD +...
LIFE GySTRA на CEM 2018 в Будапеща

LIFE GySTRA на CEM 2018 в Будапеща

На 16, 17 и 18 май в унгарската столица се проведе 13-тата международна конференция за мониторинг на емисиите. По време на него беше обсъдена глобалната необходимост от намаляване на емисиите на замърсяващи газове във всички сектори. Всеки ден проектът LIFE GySTRA...
LIFE GySTRA е представен в „лабораторията за идеи на пътя“

LIFE GySTRA е представен в „лабораторията за идеи на пътя“

На 5 април Испанската пътна асоциация организира третия семинар на AECLAB „Мислене за мобилност, мислене на пътя“, в който участваха представители на компании от сектора, както и администрацията и изследователските групи, активни в новите технологии, свързани с...