VI изданието на INNOVACARRETERA 2020 ще се проведе на 11 и 12 ноември. INNOVACARRETERA е демонстрационният панаир на технологиите за сектора на пътната инфраструктура, където са показани нови разработки в сектора.

Тази година INNOVACARRETERA ще се проведе виртуално. Презентацията на проекта LIFE GySTRA може да бъде видяна на виртуалния щанд на CARTIF. Там ще бъде възможно да се намери информация и за други проекти по темата като:

NEMO H2020: има за цел да създаде решение до ключ, чрез което нови системи за емпирично измерване на емисиите и шума, отделяни от отделни превозни средства, да бъдат интегрирани в съществуващата инфраструктура в градовете, пристанищата и железопътните линии.
LIFE BATTLE-CO2: фокусиран върху демонстрацията на техническата, екологичната и икономическата осъществимост на включването на биомаса като алтернативно гориво при производството на асфалтови смеси, обикновено извършвано чрез използване на изкопаеми горива.
LIFE REFIBRE: фокусиран върху интегрираното управление на пластмасови отпадъци, подсилени с фибростъкло, които съставляват лопатките на вятърните турбини, след като техният полезен живот приключи, насърчавайки пълната им възможност за рециклиране, включвайки ги в асфалтов агломерат

Share This