Проектът Life GySTRA организира конференция на 3 май в Мадрид с цел популяризиране на действията, които се извършват в рамките на този европейски проект и по този начин подкрепя усилията на Европейския съюз за подобряване на качеството на въздуха във всички страни членки държави. Откакто скандалът „Dieselgate“ излезе наяве, Пленарната зала на Европейския парламент поиска от държавите „мерки за контрол на реалните емисии и идентифициране на прекомерно замърсяващи превозни средства“, отговорни за 80% от замърсяването, генерирано от пътния трафик.

Проектът LIFE GySTRA, воден от CARTIF, има за цел да реши този проблем, като създаде глобална система за точно количествено определяне на емисиите от превозните средства в реални ситуации на шофиране, не само за да ги контролира, но и да подкрепи създаването на политика за постигане на тяхното намаляване. За тази цел проектът ще проектира RSD (Remote Sensing) устройство за дистанционно наблюдение, безпрецедентно в целия свят.

През деня изследователите на проекта ще обяснят как работи тази технология и ще представят резултатите, които се надяват да получат с нейното приложение.

Конференцията ще се проведе на 3 май 2018 г. в Европейската зала на представителството на Европейската комисия в Мадрид (Paseo de la Castellana, 46).

Желаещите да присъстват могат да изпратят имейл на laura@political-intelligence.com или да се свържат чрез телефонния номер +34 915 592 868, като посочат следната информация.

Програма:

9:30 – 10:00 Регистрация

10:00 – 10:15 Приветствие и встъпителна реч

Държавен секретар по околната среда. Министерство на земеделието и рибарството, храните и околната среда.

10:15 – 10:30 Проект LIFE GySTRA

Хавиер Бухигас. Технически координатор на проекта LIFE GySTRA (OPUS-RSE)

10:30 – 11:30 Определяне на регулаторната рамка за насърчаване на дистанционното наблюдение в Испания

Министерство на земеделието и рибарството, храните и околната среда. Обща насока за качество и оценка на околната среда и природната среда.
Конгрес на депутатите. Комисия по земеделие, храни и околна среда.
Mercè Ruis. Генерален директор по качеството на околната среда и изменението на климата (правителство на Каталуния).
Главна дирекция по околната среда. Общността на Мадрид.
Смел мир. Генерален координатор по околна среда и мобилност, (Общински съвет на Мадрид)

Модератор: Клара Навио, президент на APIA.

11:30 – 12:00 Кафе пауза

12:00 – 13:00 Нови политики за устойчива мобилност, базирани на емпирична информация за емисиите от пътния трафик

Мануел Пуджадас. Министерство на околната среда (CIEMAT).
Марк Фигулс. Ръководител на проекти за мобилност, Фондация RACC.
Висенте Франко. Служител по политиките (Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия).

Модератор: Хавиер Бухигас, технически координатор на проекта LIFE GySTRA (OPUS-RSE).

13:00 Затваряне

Даниел Калеха. Генерален директор по околната среда (Европейска комисия).

Share This