През тази седмица Хавиер Бухигас от OPUS RSE ще представи напредъка на проекта LIFE GySTRA и потенциала на RSD + технологията в ТРИ събития. Това са датите и местата.

Сряда 12, Мадрид:

Конференция за енергийни алтернативи за устойчив транспорт и мобилност.

Аудитория на Инженерния колеж на пътища, канали и пристанища

Лекция: „Контрол на емисиите на трафик с устройства за дистанционно откриване“

Четвъртък 13, Лондон:

Семинар: Данни за дистанционно наблюдение и зони с ниски емисии.

Фондация FIA, площад Трафалгар

Лекция: „Технология за дистанционно наблюдение и нейните бъдещи приложения в Европа“

Петък 14, Мадрид:

15-та среща за зелено предприемачество #PorElClima.

Фондация „Биоразнообразие“ в Мадрид на Министерството на екологичния преход и съфинансирана от Европейския социален фонд.

Презентация: „Мониторинг на емисиите от трафика в реално време за намаляване на емисиите в градовете“

Share This