Проектът LIFE GySTRA е в последната си година на изпълнение, имаме много резултати и опит, които да споделим през тази 2020 г. През следващите месеци проектът LIFE GySTRA ще участва в две събития, свързани с транспорта:

  • ЖИВОТ Малополска. Събитието ще се проведе в Краков на 26 и 27 февруари. LIFE GySTRA присъства с намерението да обменя знания относно политиките за емисии с представители на други европейски проекти и с ЕКО мениджърите от Малополска област
  • TRA2020 Transport Research Arena, е най-голямата технологична конференция в транспортния сектор в Европа. TRA2020 ще се проведе в Хелзинки между 27 и 30 април 2020 г. Заглавието на това издание ще бъде Преосмисляне на транспорта – към чиста и приобщаваща мобилност.

Share This