CIEMAT

Logo CIEMAT

CIEMAT е публичен изследователски орган, функциониращ под шапката на Министерството на икономиката, индустрията и конкурентоспособността и Държавния секретариат за научни изследвания, развитие и иновации. Неговата дейност е съсредоточена върху енергетиката и околната среда и свързаните с тях технологии. CIEMAT има офиси в няколко региона на Испания и дейността му е структурирана около проекти, които формират връзка между развойната дейност и иновациите, както и цели в социалната сфера.

CIEMAT е де факто продължение на старата Junta de Energía Nuclear (JEN), която от 1951 г. е водила изследвания в областта на производството и контрола на производството на ядрена енергетика в Испания. През осемдесетте години на миналия век, агенцията се занимава с нови енергийни проекти и проучва на въздействието на енергия сектор върху околната среда. Понастоящем основните насоки на работа са проучването, развитието, популяризирането и оптимизирането на различни източници като: ВЕИ, ядрен синтез, ядрено делене и изкопаеми горива; проучване на тяхното въздействие върху околната среда, разработване на нови технологии; като не изключва и основните насоки в развойната дейност, като физиката на високите енергии и молекулярната и клетъчната биология.

Дейностите в сферата на R&D и иновациите са дефинирани в национална и международна рамка, и са допълнени от инициативи в сферата на образованието, трансфера на технологии, предоставяне на технически услуги, консултиране на администрациите и представяне на Испания в разнообразни международни форуми.

Share This