CARTIF

Logo CARTIF

CARTIF е частен технологичен център с нестопнаска цел и хоризонтален обхват на дейности. Неговата мисия е да предложи иновативни решения на компаниите за подобряване на техните процеси, системи и продукти, подобряване на тяхната конкурентоспособност и създаване на нови бизнес възможности.

CARTIF разработва проекти за научноизследователска и развойна дейност, пряко финансирани от компании или от публични средства, набрани чрез конкурентни процедури на национално и международно ниво. CARTIF и съветва и местните власти при планирането и разработването на иновативни проекти с висока икономическа възвращаемост.

Центърът поддържа едни и същи ценности и цели от създаването си през 1994 г. Даден е приоритет на развитието на социалната и икономическата му среда, като използва и насърчава технологичните иновации с помощта на разработването и разпространението на научни изследвания.

Организацията има отделни дисциплинарни екипи, които работят в пет области на знания, съответстващи на различни икономически и технологични сектори: промишленост, енергетика и околна среда, строителство и инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, здравеопазване и качество на живот.

В подкрепа на тази структура, е осигурено функционирането на лаборатории с фокус в няколко изследователски насоки: анализ и тестове, триизмерно сканиране, характеризиране на биомаса, биотехнологии и материали. В допълнение към тях, други технологични услуги като управление на иновациите и технологичния трансфер, са предназначени да повишат качеството на бизнес иновациите, да организират по-добре научноизследователска и развойна дейност и да извлекът по-големи ползи от създадените идеи.

Share This