Проектът LIFE GySTRA участва в Барселона в международната среща LIFE Platform Meeting on Air Quality: намаляване на излагането на градските замърсители на въздуха, събитие, организирано от проектите LIFE AIRUSE (Тестване и развитие на мерките за намаляване на качеството на въздуха в Южна Европа) и LIFE IMPROVE Прилагане на методологии и практики за намаляване на замърсяването на въздуха от околната среда на метрото), координирано от IDAEA-CSIC, в сътрудничество с Европейската комисия (Генерална дирекция за околната среда (ГД ENV) и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME )).

Долорес Идалго, изследовател на CARTIF и координатор на проекти, представи целите и основните действия на проекта в сесията, посветена на проекти, насочени към инструменти за управление на качеството на въздуха („Модели и инструменти за управление на качеството на въздуха“).

На срещата бяха представени и обсъдени други стратегии и мерки, които ще бъдат приети в бъдеще за постигане на значително подобрение на качеството на въздуха в градовете.

Пристигане на присъстващите на събитието.
Представяне на програмата LIFE от Марио Лионети, EASME.
Dolores Hidalgo (CARTIF) по време на представянето на проекта LIFE GySTRA.
Share This