На 26 и 27 февруари в Брюксел се проведе конференцията „Градове с нулеви емисии: обмен на най-добри практики между градовете и регионите на ЕС“, която включваше сесия за дистанционно засичане. Хавиер Бухигас (OPUS RSE) присъства на него като лектор, обясняващ операциите на Гражданската гвардия в рамките на проекта LIFE GySTRA за намиране на манипулирани камиони.

Една от сесиите се състоеше от групови семинари, на които присъстваха представители на Европейската комисия (DG MOVE и DG ENV), представители на европейски градове и държави, агенции за качество на въздуха, неправителствени организации и др.

Share This