На 8 април консорциумът LIFE GySTRA проведе втората мониторингова среща. OPUS RSE беше домакин на тази среща. Представители на всички партньори присъстваха на срещата заедно с монитора на проекта, Ракел Наварете.

На срещата работата, извършена във всеки от тях, и резултатите от нея бяха обяснени подробно, действие по действие. Извършен е и финансов преглед.

Поради натоварения график и метеорологичните условия през този ден в Мадрид (дъжд) не беше възможно да посетите RSD +, но демонстрация на стрийминг беше възможна благодарение на затишие на валежите. Ракел Наварете ще посети RSD + на място през следващата седмица, ако метеорологичните условия позволяват.

Share This